Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Renaty Olechnowicz – wieloletniego Skarbnika Lokalnej Grupy Działania „Barcja”, a przede wszystkim naszej serdecznej koleżanki.

Była osobą zawsze otwartą na współpracę, pełną radości i empatii.  Miała ogromny wkład w funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania i realizację działań na rzecz lokalnej społeczności. Jej odejście jest ogromną stratą dla naszego Stowarzyszenia jak również dla całej społeczności.

Reniu – dziękujemy za to że byłaś!

Pogrążonej w żałobie Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.