Lokalna Grupa Działania „Barcja” rozpoczyna realizację operacji własnej pn. „Barcja edukacyjnie”. W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców obszaru objętego strategią.

Zgłoszeń należy dokonywać na adres mailowy biuro@lgdbarcja.pl lub pod numerem telefonu 571 317 534