Wnioskodawca – Gmina Reszel

Tytuł operacji – Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80 obręb Robawy, gmina Reszel

Zakres tematyczny – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Projekt finansowany z PROW na lata 2014-2020. Zrealizowana inwestycja polegała na budowie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Robawy. Program prac obejmował utworzenie miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i aktywnemu spędzaniu czasu przez mieszkańców.

Wykonane zostały:  roboty przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty, konstrukcja drewniana wiaty, pokrycie i posadzka. Wiata ma charakter ogólnodostępny i nieodpłatny.  Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury kulturalnej oraz służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.