Wnioskodawca – Gmina Sępopol

Tytuł operacji – Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępopol

Zakres tematyczny – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Projekt finansowany z PROW na lata 2014-2020. Projekt dotyczył przebudowy budynku na świetlicę wiejską. W ramach operacji wykonano przebudowę i ocieplenie budynku, budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji, instalację elektryczną. Zmieniono układ pomieszczeń na bardziej funkcjonalne, wymieniono okna i pokrycie dachowe.