Zakres tematyczny: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Orliku w Barcianach na potrzeby miejsca rekreacji mieszkańców

Operacja realizowana w ramach PROW na lata 2014-2020 polegająca na na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Beneficjentem projektu był Gminny Ludowy Klub Sportowy „JURAND” w Barcianach. Celem operacji było zagospodarowanie przestrzeni publicznej, które przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców, tworząc atrakcyjne, bezpieczne i funkcjonalne miejsce do spędzania czasu na zewnątrz.