Zakres tematyczny – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej

Projekt finansowany z PROW na lata 2014-2020 mający na celu podjęcie działalności gospodarczej w zakresie utworzenie warsztatu samochodowego w miejscowości Biedaszki, gm. Kętrzyn. W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt taki jak: podnośnik, tester diagnostyczny, wózek warsztatowy, prasa hydrauliczna, zlewarko – wysysarka ze zbiornikiem oraz kompresor.