Wnioskodawca – Koło Gospodyń Wiejskich w Momajnach

Tytuł operacji – Przebudowa- rewitalizacja skweru na działkach 226/4 i 226/22 w Barcianach

Zakres tematyczny – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Projekt finansowany z PROW na lata 2014-2020. Operacja polegała na przebudowie działek 226/4 i 226/22 tzw. skweru znajdującego się w centrum Barcian. Program prac obejmował przebudowę chodników i położenie kostki brukowej oraz zakupie i montażu małej architektury. Stworzono miejsce do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców i turystów