Wnioskodawca – Gmina Kętrzyn

Tytuł operacji – Budowa placu zabaw w miejscowości Karolewo

Zakres tematyczny – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Projekt finansowany z PROW na lata 2014-2020. Realizacja operacji polegała na budowie nowego placu zabaw w miejscowości Karolewo. W ramach zadania wykonano warstwę wyrównawczą, bezpieczną nawierzchnię z poliutarenu oraz ogrodzenie. Zamontowano m.in. huśtawkę podwójną ramienną, zestaw zabawowy typu pociąg, piaskownicę.

Realizacja operacji przyczyniła się do zapewnienia bezpiecznego miejsca do zabawy i nauki dla dzieci jak również integracji społeczności lokalnej