Tytuł operacji – Gabinet integracji sensorycznej

Zakres tematyczny – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej

Projekt finansowany z PROW na lata 2014-2020 polegający na podjęciu działalności gospodarczej w zakresie utworzenia gabinetu integracji sensorycznej. W ramach projektu wyremontowano pomieszczenia na gabinet integracji sensorycznej a także zakupiono niezbędne wyposażenie. Utworzona działalność gospodarcza polega na diagnozie oraz terapii zaburzeń integracji sensorycznej i wad postawy.