Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „LGD „Barcja”- u źródeł wiedzy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

W ramach operacji własnej pn. „LGD „Barcja”- u źródeł wiedzy” Lokalna Grupa Działania „Barcja” organizuje wizytę studyjną do Hiszpani. Wizyta skierowana jest do mieszkańców obszaru objętego strategią (gmina wiejska Kętrzyn, Barciany, Korsze, Reszel i Sępopol).

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapisów i kontaktu z pracownikami biura.