Szanowni Państwo,

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza w ramach Funduszu Grantowego i projektu „Warmińsko-Mazurski Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych”, realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Braniewski Instytut Rozwoju, nabór wniosków o przyznanie małych grantów na realizację projektów służących aktywizacji osób w wieku 15-29 lat w organizacjach młodzieżowych.

Wniosek o grant mogą złożyć co najmniej 3 osoby działające w młodzieżowej radzie gminy/powiatu, sejmiku młodzieżowym, samorządzie uczniowskim szkoły ponadpodstawowej lub w organizacji młodzieżowej przy uczelni wyższej (m. in. koła studenckie, doktoranckie). Warunkiem jest nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu konkursowym:https://www.eswip.pl/aktualnosci/1120,granty-dla-inicjatyw-mlodziezowych

Osoby i organizacje zainteresowane aplikowaniem o grant zapraszamy na webinarium w dniu 20 maja 2024 r. w godz. 18.30-19.30. Podczas spotkania omówimy założenia konkursu grantowego i odpowiemy na pytania uczestników.

Aby wziąć udział w webinarium, należy się zarejestrować najpóźniej do 20 maja do godz. 12.00 poprzez formularz elektroniczny: https://forms.gle/ocHQh8SthVeCdHoc9

Na podany w zgłoszeniu adres e-mail wyślemy link umożliwiający udział w webinarium.

Nabór wniosków o granty potrwa od 13 do 31 maja 2024 r.