Aktualności

Zmiana kryteriów wyboru operacji – granty

Informujemy, że do 4 czerwca 2019 r. do godz 15.00 trwają konsultacje społeczne dotyczące zmiany kryteriów wyboru operacji. W przypadku chęci zgłoszenia uwag wnioskodawca drogą mailową powinien załączyć: 1) propozycje kryteriów, które: posiadają metodologię...

czytaj dalej

Posiedzenie Rady LGD

W związku z zakończeniem naboru ustalony został termin posiedzenia Rady LGD. Posiedzenie odbędzie się 5 grudnia 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie LGD w Kętrzynie przy Placu Piłsudskiego 1 (Ratusz). Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności...

czytaj dalej

Nabór wniosków – podejmowanie działalności gospodarczej

Informujemy, że od 22 października do 9 listopada br. można składać wnioski o przyznanie pomocy na 1 zakres tematyczny: Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności...

czytaj dalej