GMINY OBJĘTE LSR

loga

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania „Barcja” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 ” Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Barcja”
ul. Dworcowa 6 lok. 110
11-400 Kętrzyn
tel/fax 89 7510768
email: biuro@lgdbarcja.pl

Archiwum poprzedniej strony LGD BARCJA znajduje się pod adresem http://archiwum.barcja.send.pl/