Wnioski i instrukcje

Poniżej zamieszczamy aktualne formularze wniosków i instrukcje przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”:

2) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan​_19​_2​_I​_5z PDF
Biznesplan​_19​_2​_I​_5z DOCX
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z DOCX
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z PDF
Biznesplan Tabele finansowe​_19.2​_inne​_5z XLSX
Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z XLSX
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z PDF

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa XLSX
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa PDF

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z PDF
Umowa​_19.2​_inne​_wł​_wer​_9z DOCX
zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z PDF
zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z XLSX
zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z PDF
zał​_nr​_2​_wyk.działek​_umowa​_9z XLS
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z PDF
zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z DOCX
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z PDF
zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z DOCX
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_9z PDF
zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z XLSX
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z PDF
zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z DOCX
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z PDF
zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z DOCX
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z PDF
zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z DOCX
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z PDF
zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z DOCX
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z PDF
zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z DOCX

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne PDF
Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek PDF
Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych PDF
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka PDF
Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku PDF
Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku PDF
Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka PDF

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

WoP​_19​_2​_IW​_5z PDF
WoP​_19.2​_IW​_5z​_edytowalny XLSX
Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z PDF
Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z​_edytowalny XLSX
Instrukcja do wniosku o płatność​_5z PDF
Wniosek o płatność​_4z PDF
Wniosek o płatność​_4z​_edytowalny XLSX
Instrukcja do wniosku o płatność​_4z PDF
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu PDF
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu XLSX
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z PDF
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z​_edytowalny XLSX

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji XLSX
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji PDF
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji PDF

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (5z) – plik .xlsx do pobrania (344 kB) – POBIERZ (aktualizacja: 16.09.2022 r.)
  • Wniosek o przyznanie pomocy (5z)– plik .pdf do pobrania (1,02 MB) – POBIERZ

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z XLSX
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z PDF

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_19.2​_P​_5​_z PDF
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z PDF

3) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan​_192​_P​_5​_z PDF
Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z DOCX
Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z XLSX
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z PDF

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z PDF
umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z DOCX
zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z PDF
zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z DOCX
zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z PDF
zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z XLS
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_19.2​_P​_umowa​_6z PDF
zał​_nr​_3​_ Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji ​_P​_umowa​_6z XLSX
zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z PDF
zał​_nr​_4​_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy​_6z DOCX
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z PDF
zał​_nr​_5​_ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej​_6z DOCX
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z PDF
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z DOCX

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_premie PDF
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych PDF
Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych PDF
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka PDF
Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta PDF

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

Wniosek o płatność ​_P​_5z PDF
Wniosek o płatność ​_P​_5z​_edytowalny XLSX
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z XLSX
Instrukcja do wniosku o płatność ​_P​_5z PDF
Wniosek o płatność​_P​_4z PDF
Wniosek o płatność ​_P​_4z​_edytowalny XLSX
Instrukcja do wniosku o płatność P​_4z PDF
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu PDF
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu XLSX
Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu PDF

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji PDF

III. Granty

Formularz Wniosku o powierzenie grantu w zakresie Smart Village

Wzór umowy o powierzenie grantu w zakresie opracowania koncepcji Smart Village

Sprawozdanie z realizacji zadania grantowego w zakresie Smart Village

Formularz wniosku o powierzenie grantu (2022)
Wzór umowy o powierzenie grantu.
Formularz wniosku o rozliczenie grantu 2017
Formularz sprawozdania z realizacji operacji w ramach Projektu Grantowego 2017

Wszystkie formularze są także dostępne na stronie internetowej ARiMR – Link

Pozostałe:

  1. FAQ – Najczęściej zadawane pytania dotyczące poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik dotyczy wszystkich Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioskodawca, (jeżeli go dotyczy) jest zobligowany sam dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy odpowiedni formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub załącznik nr 2: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym), zawierający informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.). Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – link.