Zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Zakres tematyczny: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Orliku w Barcianach na potrzeby miejsca rekreacji mieszkańców Operacja realizowana w...