Walne Zebranie Członków LGD

Na podstawie §18 ust. 3 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 31 maja 2023 roku Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz. 16:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Barcja” ul. Dworcowa 6...
Festiwal Polska od Kuchni

Festiwal Polska od Kuchni

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich – Festiwal Polska od Kuchni, został wydłużony do 31 marca br. Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie...
KONKURS KRYSZTAŁOWY BOCIAN

KONKURS KRYSZTAŁOWY BOCIAN

Szanowni Państwo przypominamy, że od 20 marca br. można zgłaszać podmioty do konkursu pn. „Kryształowy Bocian 2023”, który ma za zadanie wyróżnienie podmiotów w następujących kategoriach: Produkt Lokalny Przyjazna Agroturystyka Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich...
Nabór członków do Komisji Konkursowej

Nabór członków do Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszonym konkursem „Kryształowy Bocian 2023” Lokalna Grupa Działania „Barcja” zaprasza do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej. Kandydatury na członków Komisji należy zgłaszać na formularzu zgłoszenia kandydata do udziału...