Operacja własna „Barcja edukacyjnie”

Operacja własna „Barcja edukacyjnie”

Lokalna Grupa Działania „Barcja” rozpoczyna realizację operacji własnej pn. „Barcja edukacyjnie”. W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców obszaru objętego strategią. Zgłoszeń należy dokonywać na adres...
Kondolencje

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Renaty Olechnowicz – wieloletniego Skarbnika Lokalnej Grupy Działania „Barcja”, a przede wszystkim naszej serdecznej koleżanki. Była osobą zawsze otwartą na współpracę, pełną radości i empatii.  Miała ogromny...
Umowa ramowa podpisana

Umowa ramowa podpisana

Szanowni Państwo W dniu 21 grudnia członkowie Zarządu LGD „Barcja” Witold Bogdanowicz- Prezes Zarządu i Elżbieta Ogłuszka – Wiceprezes Zarządu podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę przyznania pomocy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata...
Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca

Szanowni Państwo Zwracamy się z prośbą o wypełnieni ankiety monitorującej mającej na celu ocenę funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Barcja”. Wyniki ankiety pozwolą ocenić jakość działania LGD oraz wprowadzić ewentualne zmiany. Ocena funkcjonowania LGD...

Szanowni państwo, Śpieszymy donosić, że w ramach projektu grantowego pn. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD Barcja jeden z naszych grantobiorców Koło Gospodyń Wiejskich w Garbnie wydało film promujący Gminę Korsze...