Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Biura LGD

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Biura LGD

Lokalna Grupa Działania „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Wymagania Konieczne Pożądane wykształcenie wyższe; co najmniej 3-letni staż pracy; doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i...
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja Na podstawie § 19 ust. 3 pkt.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 21 lutego br. Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz....
Ankiety monitorujące

Ankiety monitorujące

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie dwóch ankiet monitorujących Ocena funkcjonowania Biura LGD https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=64aa4818&&b=38cd126e824&&c=c7f5d090 Badanie opinii nt. warunków życia na naszym obszarze...
Poszukujemy doradcy obywatelskiego

Poszukujemy doradcy obywatelskiego

Poszukujemy doradcy obywatelskiego do punktu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. WYMAGANIA: wykształcenie min. wyższe, ukończone z szkolenie z zakresu...