KIERUNEK ZMIANA

KIERUNEK ZMIANA

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” realizuje projekt pn. Kierunek Zmiana.  Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu kętrzyńskiego (z wyłączeniem miasta Kętrzyn) i ma na celu aktywne włączenie mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem i...
Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety monitorującej funkcjonowanie biura Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=64aa4818&&b=38cd126e824&&c=c7f5d090
Szkolenie dla kobiet z obszarów wiejskich

Szkolenie dla kobiet z obszarów wiejskich

Szanowni Państwo, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej organizuje bezpłatne szkolenia dla kobiet z obszarów wiejskich pn.: „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”. Szkolenie dla kobiet z województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 3-5 marca 2023...
Nabór wniosków

Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w dniach od 27 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r. Więcej informacji w zakładce Nabory wniosków. Zapraszamy!!! Nabór wniosków o przyznanie pomocy 1-2/2023 na wdrażanie operacji...
Pierwsze działania w zakresie projektu współpracy

Pierwsze działania w zakresie projektu współpracy

Zapraszamy na spotkanie  informacyjne w formie on-line pn. Współpraca i współdziałanie podmiotów w zakresie produktów lokalnych. Jest to działanie wspólne LGD „Barcja” i LGD „Łączy Nas Kanał Elbląski” w ramach projektu współpracy pn. . Centrum Rozwoju Lokalnego –...