Lokalna Grupa Działania BARCJA

AKTUALNOŚCI

Kondolencje

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Renaty Olechnowicz - wieloletniego Skarbnika Lokalnej Grupy Działania „Barcja”, a przede wszystkim naszej serdecznej koleżanki. Była osobą zawsze...

czytaj dalej
Umowa ramowa podpisana

Umowa ramowa podpisana

Szanowni Państwo W dniu 21 grudnia członkowie Zarządu LGD "Barcja" Witold Bogdanowicz- Prezes Zarządu i Elżbieta Ogłuszka - Wiceprezes Zarządu podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę przyznania...

czytaj dalej

GMINY OBJĘTE LSR

loga

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania „Barcja” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 ” Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020