Wyniki naborów 1-4/2016

Informujemy, że Rada LGD w dniu 23 stycznia 2017 r. dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru. • Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania • Protokół z dnia 23.01.2017 r. • Protokół z dnia 28.02.2017 r....