Wyniki naboru wniosków 3/2023; 4/2023; operacja własna

Informujemy, że Rada LGD w dniu 20 lipca 2023 r. podczas posiedzenia dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru. Rejestr interesów wskazujący wyłączenie członków Rady z głosowania Protokół z dnia 20.07.2023 Konkurs nr 3/2023 Zakres...