Zwiększenie budżetu i konsultacje kryteriów wyboru operacji

Zwiększenie budżetu i konsultacje kryteriów wyboru operacji

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki w ramach PROW na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego formularza, który pozwoli nam określić potrzeby mieszkańców oraz poznać opinie w zakresie najnowszej propozycji kryteriów wyboru...