W związku z ogłoszonym konkursem „Kryształowy Bocian 2023” Lokalna Grupa Działania „Barcja” zaprasza do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej.

Kandydatury na członków Komisji należy zgłaszać na formularzu zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2 do regulaminu) oraz Deklarację udziału w pracach Komisji Konkursowej (zał. nr 3)

Członkowie Komisji Konkursowej będą zobowiązani do pracy w oparciu o regulamin Konkursu Kryształowy Bocian oraz Regulamin naboru członków Komisji Konkursowej