Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Biura LGD Barcja

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU Konkurs na stanowisko: Dyrektor Biura LGD Barcja Jednostka zatrudniająca: Lokalna Grupa Działania „Barcja” ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn Data publikacji ogłoszenia: 6.04.2022 r. Liczba nadesłanych ofert: 4 Liczba ofert...
Rekrutacja na stanowisko Dyrektora Biura LGD Barcja – wyniki oceny formalnej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Biura LGD

Lokalna Grupa Działania „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Wymagania Konieczne Pożądane wykształcenie wyższe; co najmniej 3-letni staż pracy; doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i...
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja Na podstawie § 19 ust. 3 pkt.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 21 lutego br. Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz....