Umowa ramowa podpisana

Umowa ramowa podpisana

Szanowni Państwo W dniu 21 grudnia członkowie Zarządu LGD „Barcja” Witold Bogdanowicz- Prezes Zarządu i Elżbieta Ogłuszka – Wiceprezes Zarządu podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę przyznania pomocy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata...
EDUKACJA PRAWNA – EMERYTURA

EDUKACJA PRAWNA – EMERYTURA

Emerytura to comiesięczne świadczenie pieniężne przysługujące ubezpieczonemu, za przepracowanie określonej liczby lat lup po osiągnięciu określonego wieku. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych...
Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca

Szanowni Państwo Zwracamy się z prośbą o wypełnieni ankiety monitorującej mającej na celu ocenę funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Barcja”. Wyniki ankiety pozwolą ocenić jakość działania LGD oraz wprowadzić ewentualne zmiany. Ocena funkcjonowania LGD...

Szanowni państwo, Śpieszymy donosić, że w ramach projektu grantowego pn. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD Barcja jeden z naszych grantobiorców Koło Gospodyń Wiejskich w Garbnie wydało film promujący Gminę Korsze...