EDUKACJA PRAWNA – PRAWO PRACY

EDUKACJA PRAWNA – PRAWO PRACY

Źródła prawa pracy: Podstawowym źródłem prawa pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.) oraz akty wykonawcze do Kodeksu pracy. Takimi aktami wykonawczymi są na przykład: rozporządzenie Ministra Rodziny i...
EDUKACJA PRAWNA – PRAWA KONSUMENTA

EDUKACJA PRAWNA – PRAWA KONSUMENTA

Czy wiesz, że robiąc najprostsze zakupy stajesz się konsumentem? A kim jest konsument? W świetle przepisów prawa, to „osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub...
EDUKACJA PRAWNA – EMERYTURA

EDUKACJA PRAWNA – EMERYTURA

Emerytura to comiesięczne świadczenie pieniężne przysługujące ubezpieczonemu, za przepracowanie określonej liczby lat lup po osiągnięciu określonego wieku. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych...
EDUKACJA PRAWNA – PRAWA PACJENTA

EDUKACJA PRAWNA – PRAWA PACJENTA

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie (art. 68 ust. 1,2). Władze publiczne odpowiadają...
EDUKACJA PRAWNA – WYŁUDZENIA

EDUKACJA PRAWNA – WYŁUDZENIA

Mówi się, że im mniej wiesz tym lepiej śpisz. W kwestii bezpieczeństwa swoich pieniędzy lepiej jednak wiedzieć jak najwięcej. Wyłudzenie jest oszustwem spotykanym bardzo często, a oszuści wymyślają coraz nowsze sposoby na wzbogacenie się kosztem swoich ofiar. Polski...
EDUKACJA PRAWNA – PRAWO SPADKOWE

EDUKACJA PRAWNA – PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego określający zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby będącej ich podmiotem. Określa ono zasady nabywania i obowiązków wynikających z dziedziczenia, w tym przedmiot dziedziczenia, osoby uprawnione do...