EDUKACJA PRAWNA – PRAWA KONSUMENTA

EDUKACJA PRAWNA – PRAWA KONSUMENTA

Czy wiesz, że robiąc najprostsze zakupy stajesz się konsumentem? A kim jest konsument? W świetle przepisów prawa, to „osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub...

Wizyta studyjna

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „LGD „Barcja”- u źródeł wiedzy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na...