Praca zdalna biura

Praca zdalna biura

Szanowni Państwo, w związku z COVID-19  Biuro LGD „Barcja” od 1 do 12 marca 2021 roku będzie pracować zdalnie. Wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie lub mailowo. Pracownicy LGD dostępni są pod numerami: tel. 571 319 770 tel. 571 319 534 mail: biuro@lgdbarcja.pl...
Walne Zebranie Członków 22 lutego 2021 r.

Walne Zebranie Członków 22 lutego 2021 r.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja Na podstawie § 19 ust. 3 pkt.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 22 lutego br. Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz....

Wyniki naboru wniosków 3-4/2020

Informujemy, że Rada LGD w dniu 27 stycznia 2021 r. podczas posiedzenia rotacyjnego dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru. Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania Protokół z dnia 27.01.2021 r. Konkurs...