Wyniki naboru wniosków 1/2022; 2/2022/G

Informujemy, że Rada LGD w dniu 21 kwietnia 2022 r. podczas posiedzenia dokonała wyboru operacji do finansowania. Poniżej zamieszczamy wyniki naboru. Rejestr interesów wskazujący wyłączenia członków rady z głosowania Protokół z dnia 21.04.2022 r. Konkurs nr 1/2022...
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Biura LGD

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Biura LGD

Lokalna Grupa Działania „Barcja” z siedzibą w Kętrzynie ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Wymagania Konieczne Pożądane wykształcenie wyższe; co najmniej 3-letni staż pracy; doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i...
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Barcja Na podstawie § 19 ust. 3 pkt.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 21 lutego br. Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz....