EDUKACJA PRAWNA – PRAWO PRACY

EDUKACJA PRAWNA – PRAWO PRACY

Źródła prawa pracy: Podstawowym źródłem prawa pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.) oraz akty wykonawcze do Kodeksu pracy. Takimi aktami wykonawczymi są na przykład: rozporządzenie Ministra Rodziny i...
BIULETY INFORMACYJNY „WARMIA I MAZURY, POLSKA, UE”

BIULETY INFORMACYJNY „WARMIA I MAZURY, POLSKA, UE”

Najnowszy numer (maj 2024 r.) biuletynu informacyjnego „Warmia i Mazury, Polska, UE”. Materiał przygotowywany został przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy Biura Regionalnego Województwa...
Biuro LGD nieczynne

Biuro LGD nieczynne

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z wypełnianiem obowiązków służbowych związanych z realizacją zadań w ramach operacji własnej LGD pn. „LGD Barcja- u źródeł wiedzy” w dniach od 20 do 24 maja br. biuro Lokalnej Grupy Działania „Barcja”...
Wizyta studyjna

Wizyta studyjna

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „LGD „Barcja”- u źródeł wiedzy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...
EDUKACJA PRAWNA – PRAWA KONSUMENTA

EDUKACJA PRAWNA – PRAWA KONSUMENTA

Czy wiesz, że robiąc najprostsze zakupy stajesz się konsumentem? A kim jest konsument? W świetle przepisów prawa, to „osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub...

Wizyta studyjna

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „LGD „Barcja”- u źródeł wiedzy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na...